Hieronder beschrijf ik in het kort mijn methodiek om beleid (of een overeenkomst met een ondernemer/particulier) daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.*

Allereerst is het van belang dat over het einddoel van het beleid of de gesloten overeenkomst overeenstemming bestaat. Vervolgens breng ik de belangen van alle betrokkenen in beeld. Daarna zijn mijn inspanningen er met grote vasthoudendheid op gericht het uitvoeringsproces soepel gaande te houden en belangentegenstellingen snel op te lossen. Daarbij houd ik continu overzicht te over de op te lossen vraagstukken en knelpunten die spelen bij de betrokken partijen. Als alliantiemanager streef ik naar een gezamenlijke uitvoering waarbij zo nodig eenieder wat water in de wijn doet. Vanuit mijn positie verleid ik alle partijen voorstellen te doen die hen dichter bij elkaar brengen. Zo  werf ik draagvlak bij alle partijen, zowel binnen als buiten de organisatie. Meningsverschillen blijven daardoor niet hangen, risico’s inventariseer ik direct en knelpunten worden zo snel mogelijk opgelost. De voortgang van gemaakte afspraken volg ik op de voet. Transparantie en communicatie over het proces en het project zijn permanente aandachtspunten. Dankzij mijn jarenlange ervaring als bestuurder en Trait d’union tussen overheid en bedrijfsleven beschik ik bij uitstek over de expertise hiervoor.

*Onder het hoofdstuk ondernemer/particulier van deze website kunt u lezen hoe ik het tot stand komen van zo’n overeenkomst kan ondersteunen.

Deltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl

visievisie_bestuurder.html
waaromwaarom_bestuurder.html
watwat_bestuurder.html
wiewie_bestuurder.html
hoe
opdrachtenopdrachten_bestuurder.html