visievisie_ondernemer.html


Zoals men bij de overheid de particuliere sector doorgaans argwanend benadert (immers, ‘wat willen ze nou precies?’), zo bekijkt de particuliere sector de overheid met veel scepsis (immers, ‘doen ze eigenlijk wel iets?’) Dit is niet de meest vruchtbare uitgangssituatie om het samen eens te worden over complexe vraagstukken. Mijn eerste opgave is daarom zo snel mogelijk duidelijkheid en begrip te creëren voor beider positie. Vervolgens richt ik me op het formuleren van het te bereiken resultaat. Daarna inventariseer ik de meningsverschillen en benadruk ik wat ieders belang is om tot overeenstemming te komen. In onderling overleg stel ik vast op welk punten en hoe men elkaar uiteindelijk zou kunnen vinden. Ik smeed uiteindelijk een alliantie. Dankzij mijn jarenlange ervaring als bestuurder en Trait d’union tussen overheid en bedrijfsleven beschik ik bij uitstek over de expertise om een dergelijk proces te begeleiden. De uitvoering van de gemaakte afspraken volg ik vervolgens nauwkeurig en afhankelijk van de omvang van het project begeleid ik het proces zoals omschreven onder  bestuurder.

waaromwaarom_ondernemer.html
watwat_ondernemer.html
wiewie_ondernemer.html
opdrachtenopdrachten_ondernemer.html

Deltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl