De kredietcrisis treft de vastgoedsector zwaar. Dit blijkt niet alleen uit de actuele cijfers van het EIB (Economisch Instituut voor Bouwnijverheid) maar ook uit een onderzoek dat afgelopen maand is uitgevoerd door René van Diessen van Trait d‘union in opdracht van Libre Vastgoed Groep BV. Trait d’union richt zich op optimalisatie van de samenwerking tussen overheid en particuliere sector. Het onderzoek werd uitgevoerd onder gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers, makelaars, architecten en aannemingsbedrijven.


Creativiteit Hoewel men in de vastgoedsector verwacht dat de recessie nog enige tijd zal aanhouden, handelt men nu al creatief en proactief om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn er aannemers die werken aan een computerprogramma waarmee men toekomstige faalkosten enorm terug kan dringen.

Woningbouwprojecten worden steeds meer ‘aangekleed’ om het project aantrekkelijker te maken. Zo worden als extra huisgerelateerde zaken aangeboden, appartementen worden voorzien van een complete woninginrichting en woningen van een geheel aangelegde tuin.

Maar ook branchevreemde zaken worden in de strijd geworpen, zoals een gratis auto op je oprit of een vliegreis (om bij te komen van de verhuizing…).


Kleinschaliger Architecten zoeken naar nieuwe concepten en projecten worden nog eens extra onderworpen aan een rendementsscan. Verticaal gemengde projecten (winkelen, wonen en werken samen) lijken schaarser te worden vanwege de risico’s. Projectontwikkelaars richten zich minder op gebiedsontwikkeling en meer op kleinschaliger projecten.


Gezamenlijk Bij de overheid bestaat de tendens om meer samenwerking te zoeken in regionale ontwikkelingsmaatschappijen en grondexploitatiemaatschappijen. Naar verwachting zal een nieuw fenomeen de kop op gaan steken, te weten Locatie Engineering. Hierbij zoeken gemeente en ontwikkelaar gezamenlijk naar een oplossing voor een moeilijke opgave (grondprijs, randvoorwaarden en risicospreiding).


Bestellen?

De onderzoeksresultaten worden binnenkort gepubliceerd. Een samenvatting of exemplaar van het volledige onderzoeksrapport kunt u bestellen via info@tdunion.nlDeltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl