visie


Ervaring

‘Tijdens mijn wethouderschap (7 jaar in Tilburg) en gedeputeerdeschap

(2 jaar in Gelderland) heb ik ervaren dat ideeën, plannen en projecten ondanks de steun die zij bij hun lancering ondervinden vaak niet tot uitvoering komen. Hoewel er bij meerdere partijen op bestuursniveau overeenstemming bestaat, komt het niet of zeer vertraagd tot uitvoering.


Aandacht

Tevens heb ik vastgesteld dat dit uitstel (en soms zelfs afstel) voorkomen had kunnen worden als er bestuurlijk meer aandacht aan de uitvoering zou zijn gegeven. Helaas ontbreekt het de bestuurder vaak aan tijd om zich met alle lopende projecten tot in detail intensief bezig te houden. Slechts enkele projecten krijgen hierdoor de tijd en aandacht die ze verdienen! Deze aandacht is nodig omdat in elk project regelmatig knopen moeten worden doorgehakt.


Realiseren

De ontwikkelingen in onze maatschappij hebben er toe geleid dat overheden vaak niet meer de regie hebben over alle projecten. Anders gezegd de positie van de verschillende bij een project betrokken partijen is zodanig dat zij ook van de overheid een kwetsbare opstelling verlangen. Dit betekent dat er behoefte bestaat aan onafhankelijke voorzitters die als alliantiemanager een stuurgroep kunnen leiden alle partijen inclusief de overheid kunnen verleiden voorstellen te doen die de verschillen overbruggen...


Succesfactoren

Om te kunnen slagen moet de projectmanager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. in direct contact staan met de bestuurder

  2. het volledige vertrouwen hebben van de bestuurder en de ambtenaren

  3. gevoel  hebben voor politieke verhoudingen

  4. inzicht hebben in het functioneren van het ambtelijk apparaat

  5. ervaring hebben met de particuliere sector van buiten de organisatie komen en op termijn weer vertrekken onafhankelijk zijn van alle partijen


Dankzij gezag en inzicht kan hij processen succesvol laten verlopen. Hij is immers onafhankelijk en uitsluitend verantwoordelijk voor het desbetreffende proces en niet voor alle andere aspecten van het beleid.


waaromwaarom_bestuurder.html
watwat_bestuurder.html
wiewie_bestuurder.html
hoehoe_bestuurder.html
opdrachtenopdrachten_bestuurder.html

Deltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl