Ervaring

‘Tijdens mijn wethouderschap (7 jaar in Tilburg) en gedeputeerdeschap

(2 jaar in Gelderland) heb ik ervaren dat ideeën, plannen en projecten ondanks de steun die zij bij hun lancering ondervinden vaak niet tot uitvoering komen. Hoewel er bij meerdere partijen op bestuursniveau overeenstemming bestaat, komt het niet of zeer vertraagd tot uitvoering.


Aandacht

Tevens heb ik vastgesteld dat dit uitstel (en soms zelfs afstel) voorkomen had kunnen worden als er bestuurlijk meer aandacht aan zou zijn gegeven. Helaas ontbreekt het de bestuurder vaak aan tijd om zich met alle lopende projecten tot in detail intensief bezig te houden. Slechts enkele projecten krijgen hierdoor de tijd en aandacht die ze verdienen! Knelpunten worden daardoor vaak te laat en te traag opgelost.


Realiseren

Daarom bestaat er grote behoefte aan externe procesmanagers, die als onafhankelijken ook de overheid er toe kunnen brengen zich in het uitvoeringsproces kwetsbaar op te stellen.


Succesfactoren

Om te kunnen slagen moet de projectmanager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. in direct contact staan met de bestuurder

  2. het volledige vertrouwen hebben van de bestuurder en de ambtenaren

  3. gevoel  hebben voor politieke verhoudingen

  4. inzicht hebben in het functioneren van het ambtelijk apparaat

  5. ervaring hebben met de particuliere sector

  6. van buiten de organisatie komen en op termijn weer vertrekken onafhankelijk zijn


Dankzij gezag en inzicht kan hij processen succesvol laten verlopen. Hij is immers onafhankelijk en uitsluitend verantwoordelijk voor het desbetreffende proces en niet voor alle andere aspecten van het beleid.


waaromwaarom_ondernemer.html
watwat_ondernemer.html
wiewie_ondernemer.html
hoehoe_ondernemer.html
opdrachtenopdrachten_ondernemer.html

Deltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl