visievisie_ondernemer.html


Bij juridische kwesties laat u zich adviseren door een advocaat.

Uw jaarrekening wordt opgesteld en gecontroleerd door uw accountant.

Een koopakte van onroerend goed tekent u bij de notaris.

Maar als u in contact treedt met de overheid doet u dat dan zélf?

Het overheidsapparaat is complex. In de relatie met bestuurders is met vakkundige begeleiding, veel tijdwinst en efficiencyvoordeel te behalen.

De overheid denkt nog vaak, ten onrechte, dat zij de regie heeft over alles waar zij bij betrokken is. De onafhankelijk alliantiemanager treedt op als intermediair tussen de overheid en de private sector, zowel ondernemers als particulieren. Hij weet hoe de overheid werkt en hij denkt met partijen mee om voor beiden het optimale resultaat te bereiken. Zo blijft hen veel tijd, geld en ergernis bespaard.

watwat_ondernemer.html
wiewie_ondernemer.html
hoehoe_ondernemer.html
opdrachtenopdrachten_ondernemer.html

Deltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl