Mijn werkterrein bestrijkt alle voorkomende zaken binnen gemeente,

provincie, rijk en waterschappen.


  1. Van belangenbehartiging tot vestigingsvraagstukken

  2. Van milieu- tot bouwvergunning

  3. Van bestemmingsplanwijzigingen tot ruimtelijke ordening

  4. Van onteigening tot subsidies

  5. Van milieuaangelegenheden tot culturele zaken

  6. Van strategieformulering tot uitvoering


Effectief en slagvaardig

Als overheid wilt u effectief en slagvaardig opereren. U hebt veel ambities die u waar wilt maken..


Tijdwinst

Voor de bestuurder Het realiseren van plannen vergt vaak meer tijd dan u vrij kunt maken, u moet immers de grote lijnen bewaken en veel verschillende aspecten mee laten wegen in al uw besluiten. Overzicht houden is voor u belangrijker dan de ideeën tot in detail tot uitvoer te brengen. Effectieve begeleiding levert u veel tijdwinst op.


Voor de ambtenaar In de samenwerking met derden hebt u te maken met partijen die geheel andere belangen hebben dan uw eigen organisatie. Dat belang verdedigen verenigt zich moeilijk met het toegeven aan de wensen van de externe partner. Een alliantie manager kan het onderhandelingsproces versnellen.


Resultaat

Soms lijkt u overspoeld te worden door tegenstand. Niet alleen het eigen apparaat, maar ook de omgeving heeft zijn wensen en meningen. Door deze weerstand blijven kansrijke projecten vaak liggen. Dat is zonde want ambities worden pas waargemaakt, als ideeën daadwerkelijk tot uitvoering komen. Dat is bij uitstek mijn rol.

Deltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl

visievisie_bestuurder.html
waaromwaarom_bestuurder.html
wat
wiewie_bestuurder.html
hoehoe_bestuurder.html
opdrachtenopdrachten_bestuurder.html