visievisie_ondernemer.html


Mijn werkterrein bestrijkt alle voorkomende zaken binnen gemeente,

provincie, rijk en waterschappen.


  1. Van belangenbehartiging tot vestigingsvraagstukken

  2. Van milieu- tot bouwvergunning

  3. Van bestemmingsplanwijzigingen tot ruimtelijke ordening

  4. Van onteigening tot subsidies

  5. Van milieuaangelegenheden tot culturele zaken


Snel en efficiënt resultaat behalen

Als ondernemer of particulier wilt u uw idee graag zo snel mogelijk uitgevoerd zien. Of dat nu gaat om een vergunning de uitbreiding van uw bedrijf of de verbouwing van een woning, u hebt er de overheid bij nodig. Het contact loopt echter vaak traag en stroef en u raakt geïrriteerd.


Procesbegeleiding

Vaak hebt u behoefte aan iemand die  als onafhankelijke het proces managet of begeleidt... iemand die thuis is in de wereld van wetten en regelgeving. Iemand die de overheid kent en behulpzaam kan zijn bij het oplossen van knelpunten.


Bemiddeling

Soms komt het tot een conflict. Dan is bemiddeling geen overbodige luxe. U wilt langdurige en kostbare rechtszaken absoluut voorkomen.

waaromwaarom_ondernemer.html
wiewie_ondernemer.html
hoewie_ondernemer.html
opdrachtenopdrachten_ondernemer.html

Deltalaan 11  5032 TP  Tilburg  T > +31 (0)13 468 55 07   M > +31 (0)6 51 993 094   F > + 31 (0)13 469 06 75   E > info@tdunion.nl